Platby

   

Aktuální platby na účet školy : 

Děti ve věku 3 – 5 let               částka       1190,- Kč

       ve věku 5 – 6 let              částka         690,- Kč

       ve věku 6 – 7 let              částka         759,- Kč               

 

   Platba za každý měsíc musí být zaplacena vždy do 20.dne v měsíci !!!

 

Číslo účtu : 19-4520460287/0100

Konstantní symbol : 0558

Variabilní symbol : neuvádět

Poznámka : jméno dítěte

 

   Vratky se provádí po 3 měsících čtvrtletně do 15.dne v měsíci !!!