Novinky

Informace pro zákonné zástupce dětí !!!

20.05.2019 21:00

Od září 2019 se bude navyšovat na škole stravné a úplata !!!!

 

Stravné:

Děti do 6 let - 33,- Kč na 1 den ( 759,- Kč za měsíc)

(přesnídávka 7,- Kč, oběd + nápoj 19,- Kč, svačina - 7,- Kč)

Děti 6 - 7 let - 37,- Kč na 1 den ( 851,- Kč za měsíc)

(přesnídávka 9,- Kč, oběd + nápoj 21,- Kč, svačina - 7,- Kč)

 

Úplata : 600,- Kč za každé zapsané

 

Celkem   pro děti do 5 let    1359,- Kč měsíčně

               pro děti do 6 let    759,- Kč měsíčně  / úplata se neplatí /

               pro děti do 7 let    851,- Kč měsíčně  / úplata se neplatí /

Program do konce školního roku

20.05.2019 20:00

   Byl aktualizován plán akcí, které nás čekají do konce školního roku.

Uzavření školy o letních prázdninách

01.04.2019 19:00

   Škola bude o letních prázdninách uzavřena na 4 týdny v období od 1.-26.7.2019. Od 2. května si mohou rodiče vyzvednout formulář u p. učitelek na třídách - Žádost o přeřazení dítěte o prázdninách  (v době uzavření kmenové školy t.j.  od 1. 7. do  26. 7. 2019), zastupuje MŠ ul. Vítězná 725  Sokolov. Vyplněnou přihlášku odevzdat nejpozději do 17. května 2019  zpět p. uč. na třídě nebo ředitelce školy - kmenové školy. 

SEBEOBRANA pro děti

01.04.2019 18:00

   Od ledna do června probíhá pro děti z horní a zadní třídy v MŠ projekt SEBEOBRANA pro děti (vždy v úterý), cena za hodinu je 45,-Kč. Zde jsou k dispozici zbývající termíny :  

07.05. : 09:00 - 10:00   ,    22.05. : 09:00 - 10:00 (ST),

04.06. : 09:00 - 10:00   ,    18.06. : 08:00 - 09:00. 

   V úterý 18.6.2019 proběhne od 15:30 hod. v MŠ schůzka s rodiči, kde proběhne zhodnocení projektu "SEBEOBRANA PRO DĚTI V MŠ".

GDPR

21.03.2019 07:00

   Na stránky byly doplněny Informace o zpracování osobních údajů.

Schválený souhrnný rozpočet na rok 2019

17.02.2019 19:00

   Na stránky byl doplněn schválený souhrnný rozpočet na rok 2019.

Fotografie z 1.pololetí

29.01.2019 19:00

   Na stránky byly doplněny fotografie z 1.pololetí školního roku 2018/2019.

Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019

10.01.2019 08:00

   Zde si můžete prohlédnout Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019.

Plán akcí na 2.pololetí školního roku 2018/2018

10.01.2019 07:30

   Na stránky byl doplněn plán akcí, které nás čekají během 2.pololetí tohoto školního roku.

Doplněny fotografie z konce školního roku 2017/2018

02.10.2018 17:45

   Na stránky byly doplněny fotografie z konce školního roku 2017/2018. 

Fotografie MŠ z ptačího pohledu

02.10.2018 17:30

   Prohlédněte si fotografie naší MŠ z ptačí perspektivy.

Pověřenec GDPR pro MŠ Sokolov, Vrchlického 80

18.06.2018 20:00

Herešová & Růžička advokáti, s.r.o., IČO: 06706240,

sídlem U průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7 -  Holešovice

Odpovědná osoba: Mgr. Hynek Růžička, LL.M.,

Kontaktní email: poverenec@advokat-hr.cz

Telefonní číslo: +420 731 617 488

Rozpočet školy

16.01.2018 20:00

   Na stránky byl doplněn nový odkaz Rozpočet školy.

Fotografie z MŠ - podzim 2017

01.01.2018 19:00

   Na stránkách si můžete prohlédnout fotografie z akcí naší MŠ, které proběhly během podzimu 2017. 

Co nás čeká v MŠ na podzim?

26.09.2017 20:15

   Na stránky byl doplněn program akcí (divadla, kino, besídka), které nás v MŠ na podzim čekají.

1 | 2 >>