O nás

  

   Mateřská škola Sokolov,Vrchlického 80 je škola, která se nachází v překrásném prostředí městského parku města Sokolova nedaleko centra města .

   Do provozu byla uvedena v září 1986 jako dvojtřídní mateřská škola, v roce 1991 vznikla třída třetí s počtem 15 dětí pro velký zájem rodičů a dětí.

   Jako trojtřídní MŠ o kapacitě 65 dětí pracuje škola až dodnes.

   Budova mateřské školy je jednopatrová, typizovaná. V přízemí budovy se nachází školní kuchyně, prádelna, šatna pro zaměstnance, kancelář vedoucí stravování, jedna třída se šatnou, s hygienickým zařízením a s ložnicí, šatna pedagogických pracovníků, sklad prádla, rozvodna elektriky,vody,tepla a sklad pomůcek.

   V 1.patře jsou dvě třídy s hygienickým zařízení (z toho je jedna třída i s ložnicí), dvě dětské šatny, ředitelna školy, šatna zaměstnanců a sklad čistících prostředků .

   Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná.

   Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem je dobré (otázka finančních možností obce) - (pomoc rodičů, sponzorů).

   Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát a ukládat.

   Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě prostředí svými výtvory, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.