Organizace dne

 

6:00 - 9:00 hod.

- scházení dětí, volné hry, řízené činnosti, denní cvičení, hygiena, svačina

 

9:00 - 11:15 hod.

- příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena

 

11:30 - 12:30 hod.

- příprava na oběd, oběd, hygiena

 

12:30 - 14:30 hod.

- odpočinek

 

14:30 - 16:00 hod.

-   hygiena, svačina, hry a činnosti dětí (za příznivého počasí pobyt na školní zahradě)

 

Organizace v šatně, umývarně a při poledním klidu 

 

V umývárně

- děti samostatně v průběhu dne používají toaletu, pod dohledem p.učitelky jsou vedeny k dodržování základních hygienických návyků

 

V šatně

- pod dohledem pedagoga a pomoc. pracovnice se děti oblékají a svlékají (samostatnost v sebeobsluze – kontrola dětí)

 

Polední klid

- platí pro všechny děti, dohlíží pedagog nebo pracovnice MŠ (se souhlasem ředitelky školy), nespavé děti – dle výběru učitelky - klidná činnost (ohleduplnost k dětem spícím, unaveným !!!)

 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE JE PO CELÝ DEN ZAJIŠTĚN PITNÝ REŽIM !!!