Uzavření školy o letních prázdninách

01.04.2019 19:00

   Škola bude o letních prázdninách uzavřena na 4 týdny v období od 1.-26.7.2019. Od 2. května si mohou rodiče vyzvednout formulář u p. učitelek na třídách - Žádost o přeřazení dítěte o prázdninách  (v době uzavření kmenové školy t.j.  od 1. 7. do  26. 7. 2019), zastupuje MŠ ul. Vítězná 725  Sokolov. Vyplněnou přihlášku odevzdat nejpozději do 17. května 2019  zpět p. uč. na třídě nebo ředitelce školy - kmenové školy.