Snímek školy - informace pro poradenská zařízení

26.10.2017 20:00

   Na stránkách byla aktualizována tabulka Snímek školy - informace pro poradenská zařízení (SPC, pedagogicko - psychologická poradna atd.).