Informace pro zákonné zástupce dětí !!!

20.05.2019 21:00

Od září 2019 se bude navyšovat na škole stravné a úplata !!!!

 

Stravné:

Děti do 6 let - 33,- Kč na 1 den ( 759,- Kč za měsíc)

(přesnídávka 7,- Kč, oběd + nápoj 19,- Kč, svačina - 7,- Kč)

Děti 6 - 7 let - 37,- Kč na 1 den ( 851,- Kč za měsíc)

(přesnídávka 9,- Kč, oběd + nápoj 21,- Kč, svačina - 7,- Kč)

 

Úplata : 600,- Kč za každé zapsané

 

Celkem   pro děti do 5 let    1359,- Kč měsíčně

               pro děti do 6 let    759,- Kč měsíčně  / úplata se neplatí /

               pro děti do 7 let    851,- Kč měsíčně  / úplata se neplatí /