Snímek školy - informace pro poradenská zařízení

21.08.2016 19:00

   Na stránky byla doplněna tabulka Snímek školy - informace pro poradenská zařízení (SPC, pedagogicko - psychologická poradna atd.).